Ghế dài VIK tươi tắn và hiện đại

Sản phẩm này sẽ làm cho bạn thoải mái hơn khi nằm trên nó nhờ vào thiết kế phần lưng và phần đầu khá phù hợp. Ngoài ra, nó còn có màu sắc tươi tắn và hiện đại, rất phù hợp với xu hướng hiện nay.

65d25c27e27c95b66f5fbf6a84baccf9 Ghế dài VIK tươi tắn và hiện đại

1b8327c4af8edad6c9fa0e4a4c91e1c3 Ghế dài VIK tươi tắn và hiện đại

2ccbf7dd35fcb509a17e7dd3c9b386c3 Ghế dài VIK tươi tắn và hiện đại

9bdd0c1da1d6ab7f4ef2554a69f8c330 Ghế dài VIK tươi tắn và hiện đại

59c20d186d02b9f90c2b031c3cd18080 Ghế dài VIK tươi tắn và hiện đại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *